Välkommen till Diamant Personal

Vi är ett bemanning och rekryteringsföretag med huvudsaklig inriktning på lager/logistik och industri.
Det vi erbjuder är kompetent och kvalificerad personal för flera områden.
Palm & Partners förvärvar Diamant Personal

Diamant Personal har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt. Expansion i den takt Diamant Personal haft leder till ett växande krav på organisationen för att fortsatt kunna erbjuda personal och kunder hög kvalitet – att gå in i Palm & Partners Gruppen skapar förutsättningar för fortsatt stabil utveckling för bolaget. Palm & Partners har de senaste åren framgångsrikt hanterat att företaget tagit stora marknads­andelar. En grundläggande ­anledning till framgången har varit egenutvecklade arbets­processer som gynnar både anställda och kunder i lika stor grad.

Läs mer om förvärvet här